Muzyka teatralna w Polsce jest swoistym fenomenem. Z jednej strony prawie każdy polski kompozytor napisał choćby jedną partyturę na potrzeby spektaklu, wielu twórców oddało się tej dziedzinie w całości, muzyka ta jest nagradzana i wyróżniania, a z drugiej strony nie istnieje w obiegu koncertowym, wydawniczym czy nagraniowym, w odróżnieniu od muzyki filmowej. Seria ta będzie wypełnieniem luki w dokumentacji polskiego teatru. Dzięki temu muzyka ta uzyska autonomiczny charakter, zwiększy się dostęp do jej nagrań, a dla widzów spektakli teatralnych pojawi się dodatkowa forma uczestnictwa w obiegu kultury na wzór nagrań muzyki filmowej, których oczywiście w tym projekcie także nie brakuje.

Pierwszym nagraniem, zrealizowanym w ramach serii, była „Muzyka teatralna i filmowa Stanisława Radwana”. Efektem było wydanie w 2018 roku płyty CD z piętnastoma utworami od Wujaszka Wani ze spektaklu Antoniego Czechowa w reżyserii Jerzego Grzegorzewskiego do Spisu cudzołożnic w reżyserii Jerzego Stuhra. Wykonawcą wszystkich kompozycji była Orkiestra Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcją Rafała Jacka Delekty, a płyta ukazała się w katalogu firmy DUX. Wydanie odbyło się w ramach programu MKiDN „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Nagrania zrealizowane w 2020 roku obejmują nieznane kompozycje zmarłego w tym samym roku Krzysztofa Pendereckiego. W wielu artykułach okolicznościowych po śmierci Mistrza pisano o jego „muzyce filmowej”, przytaczając tytuły obrazów Wajdy czy Kubricka, choć przecież reżyserzy użyli napisanych już wcześniej utworów koncertowych. A oryginalnych partytur do samych filmów animowanych – i dla dorosłych, i dla dzieci – Penderecki napisał dwadzieścia pięć.

Ta przygoda rozpoczęła się w 1959 roku w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Penderecki był wtedy młodym, 26-letnim kompozytorem „na dorobku” i obok komponowania Polymorphi czy Trenu tworzył muzykę użytkową do filmów animowanych, teatrów lalkowych, teatrów dramatycznych i do filmów krótkometrażowych. W kolejnych latach stworzył ponad dwadzieścia opraw muzycznych spektakli dramatycznych, ponad 40 – lalkowych oraz skomponował oryginalną muzykę do co najmniej jedenastu filmów dokumentalnych i fabularnych.

W projekcie nagraniowym utworów Krzysztofa Pendereckiego wzięła udział ponownie Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, tym razem pod dyrekcją Macieja Tworka, asystenta profesora, oraz chór Cracow Singers i soliści: Annika Mikołajko i Jacek Wróbel. Spośród odnalezionych rękopisów utrwalono m. in. Przygody warszawskiego misia z Teatru Lalek Arlekin w Łodzi (reż. Stanisław Ochmański, 1958), muzykę z filmu krótkometrażowego Nie ma końca wielkiej wojny (reż. Jan Łomnicki, 1959) czy ilustrację muzyczną do Dziadów z Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (reż. Bohdan Korzeniewski, 1963).

Organizatorem projektu jest Krakowskie Forum Kultury – Instytucja Kultury Miasta Krakowa. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

Skip to content