Muzyka teatralna w Polsce jest swoistym fenomenem. Z jednej strony prawie każdy polski kompozytor napisał choćby jedną partyturę na potrzeby spektaklu, wielu twórców oddało się tej dziedzinie w całości, muzyka ta jest nagradzana i wyróżniana, a z drugiej strony nie istnieje w obiegu koncertowym, wydawniczym czy nagraniowym, w odróżnieniu od muzyki filmowej. Seria ta będzie wypełnieniem luki w dokumentacji polskiego teatru. Dzięki temu muzyka ta uzyska autonomiczny charakter, zwiększy się dostęp do jej nagrań, a dla widzów spektakli teatralnych pojawi się dodatkowa forma uczestnictwa w obiegu kultury na wzór nagrań muzyki filmowej, których oczywiście w tym projekcie także nie brakuje.

Pierwszym nagraniem, zrealizowanym w ramach serii, była „Muzyka teatralna i filmowa Stanisława Radwana”. Efektem było wydanie w 2018 roku płyty CD z piętnastoma utworami od Wujaszka Wani ze spektaklu Antoniego Czechowa w reżyserii Jerzego Grzegorzewskiego do Spisu cudzołożnic w reżyserii Jerzego Stuhra. Wykonawcą wszystkich kompozycji była Orkiestra Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcją Rafała Jacka Delekty, a płyta ukazała się w katalogu firmy DUX. Wydanie odbyło się w ramach programu MKiDN „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Nagrania zrealizowane w 2020 roku obejmują nieznane kompozycje zmarłego w tym samym roku Krzysztofa Pendereckiego. W wielu artykułach okolicznościowych po śmierci Mistrza pisano o jego „muzyce filmowej”, przytaczając tytuły obrazów Wajdy czy Kubricka, choć przecież reżyserzy użyli napisanych już wcześniej utworów koncertowych. A oryginalnych partytur do samych filmów animowanych – i dla dorosłych, i dla dzieci – Penderecki napisał dwadzieścia pięć.

Ta przygoda rozpoczęła się w 1959 roku w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Penderecki był wtedy młodym, 26-letnim kompozytorem „na dorobku” i obok komponowania Polymorphi czy Trenu tworzył muzykę użytkową do filmów animowanych, teatrów lalkowych, teatrów dramatycznych i do filmów krótkometrażowych. W kolejnych latach stworzył ponad dwadzieścia opraw muzycznych spektakli dramatycznych, ponad 40 – lalkowych oraz skomponował oryginalną muzykę do co najmniej jedenastu filmów dokumentalnych i fabularnych.

W projekcie nagraniowym utworów Krzysztofa Pendereckiego wzięła udział ponownie Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, tym razem pod dyrekcją Macieja Tworka, asystenta profesora, oraz chór Cracow Singers i soliści: Annika Mikołajko i Jacek Wróbel. Spośród odnalezionych rękopisów utrwalono m. in. Przygody warszawskiego misia z Teatru Lalek Arlekin w Łodzi (reż. Stanisław Ochmański, 1958), muzykę z filmu krótkometrażowego Nie ma końca wielkiej wojny (reż. Jan Łomnicki, 1959) czy ilustrację muzyczną do Dziadów z Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (reż. Bohdan Korzeniewski, 1963).

W grudniu 2021 roku na zakończenie roku jubileuszowego 80. urodzin Andrzeja Zaryckiego Krakowskie Forum Kultury zorganizowało koncert urodzinowy w ICE Kraków, w trakcie którego wykonanych zostało aż 28 fragmentów muzyki teatralnej i filmowej tego wspaniałego kompozytora. W tym niezwykłym koncercie wzięli udział soliści: Adrianna Bujak, Beata Czernecka, Magdalena Drozd, Piotr Kutnik, Beata Paluch, Tadeusz Kwinta, Julia Zarycka, Wiktoria Zawistowska, Jakub Zuckerman oraz Orkiestra Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcją Rafała Jacka Delekty. Piętnaście utworów nagranych podczas koncertu znalazło się na płycie wydanej przez KFK i DUX.

W październiku 2022 roku Krakowskie Forum Kultury zorganizowało koncert jubileuszowy Zygmunta Koniecznego z okazji 85. urodzin z fragmentami słynnych kompozycji Zygmunta Koniecznego pisanych dla teatru i filmu od najnowszego obrazu Figurant w reż. Roberta Glińskiego poprzez słynne filmy Jana Jakuba Kolskiego Jasminum oraz Pornografia po legendarny spektakl z librettem Agnieszki Osieckiej Śnieżyca. Utwory te zaprezentowali Beata Wojciechowska (śpiew), Leszek „Hefi” Wiśniowski (flet basowy) oraz Orkiestra Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcją Rafała Jacka Delekty. Kompozycje te zostały utrwalone na płycie, wydanej przez DUX i KFK.

We wrześniu i październiku 2022 roku KFK zaprezentowało legendarne spektakle teatralne oraz filmy z muzyką krakowskich kompozytorów: Zygmunta Koniecznego, Stanisława Radwana i Andrzeja Zaryckiego w ramach projektu „Kompozytorzy nieprowincjonalni”. Były to zapisy przedstawień i obrazy filmowe w reżyserii najwybitniejszych polskich twórców, m.in. Andrzeja Wajdy (Noc listopadowa), Jerzego Grzegorzewskiego (Operetka), Agnieszki Holland (Aktorzy prowincjonalni). W ramach 3 wydarzeń odbyły się także prezentacje filmów dokumentalnych o kompozytorach, połączone ze spotkaniami z twórcami i reżyserami, które poprowadzili krakowscy dziennikarze. Zapisy rozmów z kompozytorami są dostępne na kanale Krakowskiego Forum Kultury na YouTube.

Organizatorem projektu jest Krakowskie Forum Kultury – Instytucja Kultury Miasta Krakowa. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci” oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2022.

Skip to content