Muzyczny ślad Krakowa” to seria nagrań muzyki teatralnej i filmowej
wybitnych twórców z miasta pełnego teatrów, pisarzy, aktorów, reżyserów i kompozytorów.